V tejto časti Vás informujeme o dovolenkách, zástupoch a novinkách v našich ambulanciách.

Z kapacitných dôvodov prijímame od 1.1.2019 len pacientov s trvalým/prechodným pobytom v obci Chorvátsky Grob (vrátane miestnej časti Čierna Voda). Ďakujeme za pochopenie.