V tejto časti Vás informujeme o dovolenkách, zástupoch a novinkách v našich ambulanciách.

Zástup v dňoch 15.5. – 17.5.2019

Z dôvodu účasti na vzdelávacej aktivite pre všeobecných lekárov naše ambulancie v nižšie uvedených dňoch zastupuje MUDr. Igor Molčák vo Vajnoroch.

15.5.2019 (od 12:00)
16.5. – 17.5.2019 (celý deň)

Ďakujeme za pochopenie.

Prijímanie nových pacientov

Z kapacitných dôvodov prijímame od 1.1.2019 len pacientov s trvalým/prechodným pobytom v obci Chorvátsky Grob (vrátane miestnej časti Čierna Voda).