Poskytované služby

Zdravotná starostlivosť

 • liečebno-preventívna starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo v rozsahu podľa Liečebného poriadku
 • preventívne prehliadky
 • očkovanie
 • poradenstvo
 • predoperačné vyšetrenia v kompetencii všeobecného lekára
 • vyšetrenie EKG
 • stanovenie CRP na rozlíšenie vírusovej a bakteriálnej infekcie
 • prístrojové vyšetrenie ABI
 • stanovenie glykémie
 • chemické vyšetrenie moču
 • stanovenie okultného krvácania v stolici
 • laboratórna diagnostika v spolupráci so sieťou laboratórií spoločnosti Medirex a Synlab (výsledky k dispozícii na internete ešte v deň odberu)
 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vodičský preukaz, zbrojný preukaz, potravinársky preukaz
 • vstupné, výstupné, periodické prehliadky v zamestnaní, prehliadky pre Pracovnú zdravotnú službu
 • eČasenka

Cenník na stiahnutie